Tombola Emoție.Minte.Trup.

REGULAMENT OFICIAL AL TOMBOLEI

desfasurate in cadrul evenimentului “Emotie. Minte. Trup”

– premii 2 x voucher 500 eur pentru tratamente dentare in clinicile Dentesse

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

1.1. Concursul este organizat și desfășurat de SC Terramold Medical SRL, respectiv Clinicile Dentesse, cu sediul social în Iasi, str. Saulescu, nr. 13 având Codul Unic de Înregistrare 17825509, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J22/1962/2005, (denumită în continuare “Organizator”).

1.2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.dentesse.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-ul menționat mai sus.

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

2.1. Tombola este organizata de catre Terramold Medical și se desfășoară in in cadrul evenimentului “Emotie. Minte. Trup” ce va avea loc in data de 07.06.2024, la Teatrul National Vasile Alexandri, Iasi, incepand cu ora 18:30. Acest eveniment este patronat de Asociatia Socio-Culturala Check – In Pleiada, asociatie nonprofit, cu sediul Iasi , sos. Bucium , nr. 18B, cod fiscal 41287410.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1. Tombola va fi lansata la data de 07.06.2024, ora 18:30. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și va înceta la data de 07.06.2024, ora 23:00.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Au posibilitatea de participare la concurs toti spectatorii care vor lua parte la evenimentul “Emotie. Minte. Trup” ce se desfasoara in data de 07.06.2024, la Teatrul National Vasile Alexandri, Iasi, incepand cu ora 18:30.

4.2. Fiecare spectator are in chitul organizatorului cate un bilet de tombola, pe care il poate completa cu:

  • Numele si prenumele personal,
  • Numarul de telefon si
  • Adresa de email
  • Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

4.3. Dupa completarea biletului de tombola, acesta se va depune intr-una din cele 3 urne de colectare la unul din reprezentantii companiei Terramold Medical. Reprezentantii companiei Terramold Medical si urnele de colectare ale formularelor de tombola vor fi amplasate la intrarea in Sala de spectacol si vor fi facute publice de catre prezentatorul evenimentului.

4.4. Premiul Concursului și valoarea acestora:

Premiile concursului constau in 2 vouchere valorice, fiecare de cate 500 eur constand in tratamente stomatologice la alegere, in functie de nevoile castigatorului, intr-una din clinicile medicale dentare Dentesse situate in Iasi, Str. Saulescu, nr. 13 sau Iasi, str. Sf Lazar. Nr.76.

Nr. premii: 2Valoare totala ptremii: 1000 eur

4.5. Premiul acordat nu se poate converti în bani.

4.6. Organizatorul va extrage Câștigătorul premiului conform prevederilor Sectiunilor 6.2 ale prezentului Regulament

4.7. Extragerea premiului se va face astfel: Toate formularele de inscriere la concurs se vor introduce in urnele dedicate, amplasate la intrarea in sala de spectacol, o persoana desemnata din partea organizatorului va extrage pe rand cate un formular si va striga numele celor doi castigatori. Castigatorii vor fi anuntati, apoi, telefonic de catre un reprezentant al Asociatiei Socio-Culturala Check – In Pleiada.

4.8. După desemnarea și validarea câștigătorului, organizatorul va proceda la încheierea unui proces verbal în care se vor consemna:

(1) Data și locul desfășurării extragerii.

(2) Numele și prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului.

(3) Numele și prenumele câștigătorilor

(4) Valoarea premiilor acordate.

4.9. Procesele-verbale de predare-primire a premiului, respectiv a voucherelor, se vor semna de către un reprezentant al organizatorului și de către câștigători.

SECȚIUNEA 5. TAXE ȘI IMPOZITE

5.1. Plătitorul premiilor, în speță SC Terramold Medical SRL, se obligă să calculeze și să plătească impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

5.2. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi suportate de către câștigător.

5.3. Câștigătorul se obligă să furnizeze codul său numeric personal din cartea de identitate și să predea o copie a actului său de identitate, astfel încât organizatorul concursului să poată respecta prevederile Codului Fiscal, doar dacă valoarea premiului este mai mare de 600 de lei. În cazul în care un câștigător refuză să predea o copie a actului sau de identitate, nu îi va fi înmânat premiul câștigat, el urmând a fi decăzut din drepturile de a reclama acest premiu.

 

SECȚIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

6.1. Premiul va fi acordat prin extragere de catre organizatorul evenimentului “Emotie. Minte. Trup”.

6.2. Extragerea câștigătorilor va avea loc live pe pagina de Facebook a Asociației Pleiada, în data de 7 iunie, la ora 22:00.

La extragere vor participa toate formularele valide introduse in urnele dedicate tombolei.

6.3. Premiul Tombolei va fi acordat după validarea câștigătorilor, la finalul extragerii.

6.4. Tragerea la sorti presupune extragere aleatorie, dintr-o urna care contine formulare de inscriere la concurs completate cu numele complet, numarul de telefon si adresa de email.

6.5 Dacă premiul nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, conform sectiunii 8 din acest regulament, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, un alt castigator dupa extragerea din urna a unui nou formular.

6.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați Câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare, conform sectiunii 8 din acest regulament, respectiv, completarea numelui si prenumelui si a unui numar de telefon valid.

6.8. Participantul va furniza în momentul contactării următoarele informații: nume, prenume iar in termen de 3 zile, copie dupa cartea de identitate. În cazul în care un participant nu trimite actele necesare în termen de 3 zile lucrătoare, acesta va fi invalidat și se va trece la contactarea rezervei ce va fi supus aceluiași proces de validare.

6.9. Premiul acordat se va transmite sub forma de voucher, predarea -primirea premiului urmând să fie atestată în scris pe baza de proces verbal de predare primire în dublu exemplar, la sediul Clinicii Dentesse din str. Sf Lazar, nr, 76. Castigatorul poate beneficia de tratamentele dentare in clinicile Dentesse intr-un interval de 90 de zile de la primirea acestuia.

6.10. Numele castigatorilor vor fi facute publice pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/ClinicileDentesse

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1 Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualulilor câștigători, prin excluderea lor.

7.2 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

(1) Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

(2) Toti participanții au șanse egale la câștigarea premiilor.

(3) Orice încercare de fraudare în Tombola se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Tombola.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare suspecta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu informarea participantului de acest lucru.

(5) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Tombola cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

8.1 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu vârste peste 18 ani cu domiciliul/ reședința în România care se înscriu la tombola organizată în clinicile Dentesse.

8.2 Nu pot participa la Tombola angajații Organizatorului concursului, Grupul de firme Terramold., precum și a membrilor familiilor acestora (copii, parinți, soț/soție).

SECTIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1 Prin prezentul Regulament oficial Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2 Pentru implementarea prezentei Tombole, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal.

9.3 Prin participarea la prezenta Tombola, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix sau mobil) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor Nr. 679/2016.

Participanții/câștigătorii înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării Tombolei.

Datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor sunt prelucrate de Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea prezentului Regulament în scopul desfășurării concursului, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor (executare contract).

Cu privire la respectarea prevederilor financiar-contabile și fiscale, precum și pentru arhivare, temeiul de prelucrare este obligația legală a Organizatorului. Pentru soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor, alte proceduri judiciare sau administrative, temeiul de prelucrare este reprezentat de interesul legitim al Organizatorului.

9.4 Transferul datelor cu caracter personal

Lista câștigătorilor (nume, prenume) va fi afișată, potrivit dispozițiilor legale, pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/ClinicileDentesse, în conformitate cu prevederile Secțiunii 6.10. a prezentului Regulament oficial.

9.5 Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului plus o perioadă minimă de 60 de zile. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat să facă acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, Organizatorul va putea păstra datele cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor pentru perioade mai îndelungate de timp, pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul în cazul unor plângeri sau dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.6 Drepturile persoanelor vizate

Câștigătorii și participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată mai sus cât și la adresa dpo.ro@studio-moderna.com. De asemenea, participanților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.

După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în orice mod cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA TOMBOLEI

10.1 Prezenta Tombola poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul eveniment.

10.2 Cazul de forță majoră este definit ca orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11. 1 Eventualele litigii aparute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12. 1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti accesând site-ul www.dentesse.ro.

Prin participarea la aceasta tombola, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

13.1 Premiile neacordate vor rămâne în proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale

13.2 Participanților la Tombola nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

13.3 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi ramân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.